Polityka Jakości

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Kierownictwo NZOZ COR-GYN ustanawia niniejsza Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania w celu wykazania dbałości o ciągłe doskonalenie naszych usług przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne oraz zwiększanie satysfakcji pacjentów będących podstawą sukcesu firmy, czego wszyscy mamy świadomość.
Powyższe założenia spełniamy poprzez:
  • Rozwój zintegrowanego systemu zarządzania
  • Stałą integrację naszych działań
  • Tworzenie bezpiecznej i miłej atmosfery dla naszych pacjentów
  • Doskonalenie umiejętności całego personelu
  • Szybką i trafną diagnostykę
  • Skuteczne leczenie
  • Ciągłe inwestowanie w nowoczesny sprzęt medyczny
Nasze usługi realizujemy usługi respektując przepisy prawne i inne dotyczące ochrony środowiska odnoszące się do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych oraz deklarujemy podejmowanie wszelkich działań zmierzających do zapobiegania zanieczyszczeniom i minimalizowania naszego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Niniejsza polityka zintegrowanego systemu zarządzania została zakomunikowana wszystkim pracownikom firmy NZOZ COR-GYN. Jej założenia są powszechnie znane i rozumiane.
Niniejszy dokument jest częścią strategii i misji naszej firmy oraz, co najważniejsze, narzędziem do doskonalenia naszych usług oraz systemu zarządzania.
W celu osiągnięcia doskonalenia Kierownictwo ustanowiło mierzalne cele jakościowe i środowiskowe będące uszczegółowieniem Polityki.
Właściciel NZOZ COR-GYN zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia wdrożonego i funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.