Usługi medyczne

Oferta w zakresie diagnostyki kardiologicznej:

  • konsultacje kardiologiczne dla dorosłych
  • EKG spoczynkowe
  • EKG wysiłkowe (próby wysiłkowe)
  • Całodobowy Holter EKG (także dla osób ze stymulatorem serca)
  • Całodobowy Holter Ciśnieniowy
  • Echo serca
  • Programowanie i kontrola stymulatorów serca (kardiowerterów)

Cennik usług pełnopłatnych

Lp. Świadczenia i badania kardiologiczne Cena (PLN)
1. Konsultacja kardiologiczna - pierwsza wizyta 260
2. Konsultacja kardiologiczna - kolejna wizyta 220
3. Badanie EKG spoczynkowe 60
4. EKG całodobowe metodą Holtera (,,Holter-EKG”) 210
5. Ciśnienie tętnicze całodobowe metodą Holtera (,,Holter-RR”) 210
6. Próba wysiłkowa EKG 220
7. Badanie echokardiograficzne przezklatkowe (klasyczne) 210

EKG 

Elektrokardiogram przy użyciu nowoczesnych aparatów umożliwiających nie tylko zapis ale i obserwację rytmu serca w trakcie badania.

Próba wysiłkowa (test wysiłkowy)

- określa wydolność fizyczną,
- badanie diagnostyczne i monitorujące przebieg choroby wieńcowej (ocena ryzyka zawału serca),
- pomaga ocenić ewentualne zaburzenia rytmu serca
- ocenia reakcję ciśnienia tętniczego (diagnostyka i monitorowanie leczenia nadciśnienia tętniczego)

ECHO serca (echografia serca)

- Ocena anatomii i czynności serca: określenie wad wrodzonych, ocena wad zastawkowych serca
- Diagnostyka szmerów serca
- Ocena następstw nadciśnienia tętniczego
- Diagnostyka przyczyn zaburzeń rytmu serca
- Ocena następstw i powikłań choroby wieńcowej (po zawale mięśnia sercowego z określeniem jego wydolności
- Określenie ryzyka powikłań kardiologicznych przed planowymi zabiegami operacyjnymi poza sercem
(ważne dla osób starszych) - Ocena wydolności serca
- Szeroko pojęta profilaktyka chorób układu krążenia

Holter EKG (24-godzinne monitorowanie EKG )

Zapis elektrokardiogramu w ciągu 24 godzin normalnej codziennej aktywności. Pacjent otrzymuje lekki aparat precyzyjnie rejestrujący rytm serca i jego ewentualne zaburzenia.
Określa przyczyny odczuwanego „bicia” i „zamierania” czy też „przerw” w pracy serca. Pozwala określić zaburzenia „niewinne” od poważnych, wymagających leczenia.
Jest podstawowym narzędziem w ocenie skuteczności leczenia arytmii.
Wynik automatycznej analizy jest starannie nadzorowany przez wysokokwalifikowanych kardiologów (nie internistów jak jest w innych placówkach) co pozwala z wielką dokładnością i wiarygodnością określić naturę i ryzyko arytmii.

Holter ciśnieniowy

Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia z ang. ABPM - całodobowe pomiary ciśnienia co 15 minut w czasie aktywności i co 30 minut w nocy, dokonywane lekkim rejestratorem w warunkach normalnej aktywności w codziennych warunkach.

Corgyn Usługi medyczne

Usługi medyczne

Konsultacje kardiologiczne dla dorosłych, EKG, Holter, próby wysiłkowe, echo serca, programowanie i kontrola stymulatorów serca (kardiowerterów).

Corgyn Przychodnie i placówki

Przychodnie

Badania i porady realizujemy w przychodniach na terenie województwa pomorskiego: Gdańsk, Gdynia, Tczew, Lębork, Sierakowice.

Corgyn Lekarze

Nasi lekarze

Oferujemy konsultacje kardiologiczne specjalistów z wieloletnim  doświadczeniem klinicznym w akademickich oddziałach kardiologicznych.