Usługi medyczne

 • Oferta w zakresie diagnostyki kardiologicznej:
  konsultacje kardiologiczne dla dorosłych
  EKG spoczynkowe
  EKG wysiłkowe (próby wysiłkowe)
  Całodobowy Holter EKG (także dla osób ze stymulatorem serca)
  Całodobowy Holter Ciśnieniowy
  Echo serca
  Programowanie i kontrola stymulatorów serca (kardiowerterów)


  Cennik usług pełnopłatnych

  Lp. Świadczenia i badania kardiologiczne Cena (PLN)
  1. Konsultacja kardiologiczna - pierwsza wizyta 260
  2. Konsultacja kardiologiczna - kolejna wizyta 220
  3. Badanie EKG spoczynkowe 60
  4. EKG całodobowe metodą Holtera (,,Holter-EKG”) 210
  5. Ciśnienie tętnicze całodobowe metodą Holtera (,,Holter-RR”) 210
  6. Próba wysiłkowa EKG 220
  7. Badanie echokardiograficzne przezklatkowe (klasyczne) 210
 • EKG Elektrokardiogram przy użyciu nowoczesnych aparatów umożliwiających nie tylko zapis ale i obserwację rytmu serca w trakcie badania.
 • Próba wysiłkowa (test wysiłkowy)
  - określa wydolność fizyczną,
  - badanie diagnostyczne i monitorujące przebieg choroby wieńcowej (ocena ryzyka zawału serca),
  - pomaga ocenić ewentualne zaburzenia rytmu serca
  - ocenia reakcję ciśnienia tętniczego (diagnostyka i monitorowanie leczenia nadciśnienia tętniczego)
 • ECHO serca (echografia serca)
  - Ocena anatomii i czynności serca: określenie wad wrodzonych, ocena wad zastawkowych serca
  - Diagnostyka szmerów serca
  - Ocena następstw nadciśnienia tętniczego
  - Diagnostyka przyczyn zaburzeń rytmu serca
  - Ocena następstw i powikłań choroby wieńcowej (po zawale mięśnia sercowego z określeniem jego wydolności
  - Określenie ryzyka powikłań kardiologicznych przed planowymi zabiegami operacyjnymi poza sercem
  (ważne dla osób starszych) - Ocena wydolności serca
  - Szeroko pojęta profilaktyka chorób układu krążenia
 • Holter EKG- (24-godzinne monitorowanie EKG )
  Zapis elektrokardiogramu w ciągu 24 godzin normalnej codziennej aktywności. Pacjent otrzymuje lekki aparat precyzyjnie rejestrujący rytm serca i jego ewentualne zaburzenia.
  Określa przyczyny odczuwanego „bicia” i „zamierania” czy też „przerw” w pracy serca. Pozwala określić zaburzenia „niewinne” od poważnych, wymagających leczenia.
  Jest podstawowym narzędziem w ocenie skuteczności leczenia arytmii.
  Wynik automatycznej analizy jest starannie nadzorowany przez wysokokwalifikowanych kardiologów (nie internistów jak jest w innych placówkach) co pozwala z wielką dokładnością i wiarygodnością określić naturę i ryzyko arytmii.
 • Holter ciśnieniowy
  Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia z ang. ABPM - całodobowe pomiary ciśnienia co 15 minut w czasie aktywności i co 30 minut w nocy, dokonywane lekkim rejestratorem w warunkach normalnej aktywności w codziennych warunkach.